Manjubhashini Lyrics | മഞ്ജുഭാഷിണീ മണിയറ വീണയില്‍


 
മഞ്ജുഭാഷിണീ 
മഞ്ജുഭാഷിണീ മണിയറ വീണയില്‍ 
മയങ്ങിയുണരുന്നതേതൊരു രാഗം
ഏതൊരു ഗീതം ഓ 

മഞ്ജുഭാഷിണീ മണിയറ വീണയില്‍ 
മയങ്ങിയുണരുന്നതേതൊരു രാഗം
ഏതൊരു ഗീതം ഓ 
മഞ്ജുഭാഷിണി

നാദസിരകളില്‍ പ്രിയദര്‍ശിനീ നിന്‍
മോതിരക്കൈവിരല്‍ ഒഴുകുമ്പോള്‍
നാദസിരകളില്‍ പ്രിയദര്‍ശിനീ നിന്‍
മോതിരക്കൈവിരല്‍ ഒഴുകുമ്പോള്‍
താനേപാടാത്ത തന്ത്രികളുണ്ടോ
താളം പിടിക്കാത്ത ഹൃദയമുണ്ടോ

മഞ്ജുഭാഷിണീ മണിയറ വീണയില്‍ 
മയങ്ങിയുണരുന്നതേതൊരു രാഗം
ഏതൊരു ഗീതം ഓ 
മഞ്ജുഭാഷിണി

രാഗസരസ്സിതില്‍ പ്രാണസഖീ നിന്‍
രാജീവനയനങ്ങള്‍ വിടരുമ്പോള്‍
രാഗസരസ്സിതില്‍ പ്രാണസഖീ നിന്‍
രാജീവനയനങ്ങള്‍ വിടരുമ്പോള്‍
വാരിച്ചൂടാത്ത മോഹങ്ങളുണ്ടോ
കോരിത്തരിക്കാത്ത സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടോ

മഞ്ജുഭാഷിണീ മണിയറ വീണയില്‍ 
മയങ്ങിയുണരുന്നതേതൊരു രാഗം
ഏതൊരു ഗീതം ഓ 
മഞ്ജുഭാഷിണി

LYRICS IN ENGLISH
Theme images by imacon. Powered by Blogger.